23 juni 2014 - Uppdrag

Volvo Car Corporation ingår globalt marknadsföringsavtal

Volvo Car Corporation har ingått ett globalt marknadsföringsavtal med en internationell reklambyrå för världsomfattande leverans av reklamtjänster. Avtalet syftar bl.a. till att öka Volvo Car Corporations försäljning av bilar och bilrelaterade tjänster samt att anpassa Volvo Car Corporations marknadsföring till den ständigt föränderliga marknaden för personbilar.

Volvo Car Corporation är ett svenskt premiummärke för personbilar med global marknadsnärvaro. Volvo Car Corporation har sitt huvudkontor placerat i Göteborg, Sverige.

Volvo Car Corporation rådgavs av Mannheimer Swartling i ärendet. Byråns team leddes av Niklas Sjöblom, främst assisterad av Oscar Björkman Possne.