21 februari 2014 - Uppdrag

Volvo Car Corporation ingår globala IT-outsourcingavtal

Volvo Car Corporation har ingått globala outsourcingavtal för IT-relaterade tjänster med ett antal framstående globala IT-leverantörer. De fleråriga avtalen som ingåtts under 2013 och början av 2014 är i linje med Volvo Car Corporations strategi att förenkla processer och uppnå affärssynergier.

Volvo Car Corporation är ett svenskt premiummärke med global marknadsnärvaro.

Volvo Car Corporation rådgavs av Mannheimer Swartling i ärendet. Byråns team leddes av Niklas Sjöblom, främst assisterad av Jessika Olsén och Karin Dahlqvist.