12 oktober 2010 - Uppdrag

Vital förvärvar Kista Galleria

Vital Forsikring ASA har blivit ensam ägare till de bolag som äger och driver Kista Galleria, en nästan 90 000 kvm stor byggnad som innehåller Sveriges största köpcentrum, liksom kontor, hotell och studentlägenheter. Köpet av de 49,9% aktier och andelar från Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag gjordes via ett svenskt dotterbolag och är villkorat Konkurrensverkets godkännande.

Vital Forsikring, Norges största privata liv- och pensionsförsäkringsbolag, är ett dotterbolag till den norska finanskoncernen DnB NOR. Vital Forsikring har ägt 50,1% av Kista Galleria sedan 2005.

Vital har biträtts av Mannheimer Swartling i transaktionen. Tomas Johansson ledde byråns team och biträddes huvudsakligen av Jennie Knutsson. Johan Carle ansvarade för konkurrensrättsliga frågor, assisterad av Jens Agö och Daniel Svensson och för skattefrågor ansvarade Anders Erasmie biträdd av Anna Bokström.