14 mars 2016 - Uppdrag

Visma offentliggör ett rekommenderat offentlig uppköpserbjudande till aktieägarna i Fortnox

Visma, en ledande leverantör av affärssystem, outsourcingstjänster och redovisnings- och administrationstjänster i Norden, har offentliggjort ett rekommenderat offentlig uppköpserbjudande till aktieägarna i Fortnox.

Med cirka 115 000 kunder är Fortnox en ledande leverantör av redovisnings- och finansiella system för små och medelstora företag, föreningar, skolor och redovisningsbyråer. Fortnox erbjuder ett komplett utbud av program för bland annat redovisning, fakturering, säljstöd, tidredovisning och löneadministration. Fortnox erbjuder även ett antal plustjänster som e-faktura, fakturatolkning och kreditupplysning. Fortnox grundades år 2001, har huvudkvarter i Växjö och har 139 anställda. Bolagets Aktie är upptagen till handel på NGM Nordic MTF under kortnamnet FNOX.

Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 1 406 miljoner kronor.

Styrelsen för Fortnox har anlitat Mannheimer Swartling som legal rådgivare med anledning av erbjudandet. Byråns team består av Eva Hägg, Patrik Marcelius, Magnus Olsson, Klara Wessman, Johan Carle och Sofia Thelin.