28 december 2012 - Uppdrag

Vinst för Aftonbladet i Högsta Domstolen i mål om det svenska spelmonopolet

Kvällstidningen Aftonbladet vann den 20 december 2012 ett principiellt viktigt mål i Högsta Domstolen. Målet inleddes ursprungligen i tingsrätten år 2003 och avsåg frågan om annonsering för utländska spelbolag i Aftonbladet, och i andra svenska medier, strider mot lotterilagen, vilket påstods i talan i målet som drevs av Åklagarmyndigheten, i Högsta Domstolen representerad av Riksåklagaren.

Svarandeparter i processen var Aftonbladets tidigare chefredaktör Anders Gerdin och kvällstidningen Expressens tidigare chefredaktör Otto Sjöberg, har värderats till att gälla annonsintäkter för de svenska medieföretagen om totalt en halv miljard kronor per år.

Högsta Domstolen slog i sin dom fast att lotterilagens bestämmelse som låg till grund för talan strider mot EU-rätten och därför inte får tillämpas och friade därför svarandena.