I fokusVikten av att förstå vår omvärld

Att förstå hur internationella skeenden påverkar ett företags värdekedja, vilka risker och möjligheter de innebär, blir allt viktigare. Det gäller inte minst frågor som mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, affärsetik och korruption. Det gäller för våra klienter, och det gäller också byrån, menar Emma Ihre, Head of Sustainability på Mannheimer Swartling. 

Svenska företag har historiskt sett en lång tradition av affärer i utlandet, och vi ser en tilltagande internationalisering av svenskt näringsliv. Mannheimer Swartling finns där svenska företag finns, för att hjälpa dem med sina affärer. En del i byråns erbjudande är att bevaka skeenden i utlandet som är viktiga för klienterna och som påverkar deras verksamhet.

Vi närvarar på olika sätt i en internationell kontext och interagerar med olika intressenter.

Emma fortsätter:
–Vi finns på marknader som är av strategisk betydelse för våra klienter, och bistår både genom egna kontor och samarbeten med andra ledande advokatbyråer. Vi närvarar på olika sätt i en internationell kontext och interagerar med olika intressenter. På så sätt kan vi hela tiden utveckla vår rådgivning för att skapa mesta möjliga värde för våra klienter.

Ett land där svenska företag expanderar och ökar investeringstakten är Indien. Mannheimer Swartling har under många år företrätt klienter på denna marknad. Under 2018 hade byrån dialog och erfarenhetsutbyte med de två största indiska advokatbyråerna för att få bättre insikt i hur de arbetar med hållbarhetsfrågor i sin rådgivning och inom sin egen organisation.

Emma berättar:
– Zia Mody, en av Indiens mest välrenommerade advokater, på den indiska byrån AZB, var en av dem vi träffade när hon var på besök i Sverige under 2018. Hon delade bland annat med sig av sin syn på advokatbranschen, och om sina erfarenheter som kvinna i en mansdominerad kontext. Vi besökte senare AZB för att diskutera det indiska och svenska näringslivets strategiska arbete med hållbarhetsfrågor samt hur vi som advokatbyråer kan hjälpa företag att bli en del av lösningen i stället för att vara en del av problemet. AZB berättade även om sitt eget arbete för ökad mångfald och om hur de som bolag kan bidra i samhället.

Mannheimer Swartling deltog även vid en studieresa till Indien på inbjudan av Sveriges ambassad i New Delhi. Under besöket hade vi inte bara dialog med ett antal större svenska företag med verksamhet i landet, utan också med lokala verksamheter. Vid ett besök i Jaipur träffade vi ett antal olika leverantörer till det svenska företaget Reva Home – ett företag som tillverkar ekologiska sängkläder av 100 procent certifierad bomull i nära samarbete med lokala hantverkare. Syftet med resan var att få en ännu bättre förståelse för vilka utmaningar våra klienter möter i sitt arbete med att implementera sina uppförandekoder i leverantörsled och hur vi på bästa sätt kan hjälpa dem.