12 januari 2015 - Uppdrag

Vigmed genomför företrädesemission

Vigmed Holding AB har genomfört en företrädesemission som tillförde bolaget cirka 56 miljoner kronor.

Vigmed är ett medicintekniskt bolag som utvecklar, tillverkar och säljer produkter för eliminering av stickskador inom sjukvården främst för den europeiska marknaden. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg och är noterat på NASDAQ First North.

Vigmed rådgavs av Mannheimer Swartling i samband med företrädesemissionen. Byråns team leddes av Anders Lückander, främst assisterad av Åsa Hansdotter och Gustav Engvall.