12 juni 2019 - Uppdrag

VGR vinner större entreprenadtvist mot NCC 

Mannheimer Swartling har framgångsrikt företrätt Västra götalandsregionen, VGR, i en större entreprenadtvist mot NCC vid Göteborgs tingsrätt.

Domen kommenteras enligt följande i pressmeddelande från tingsrätten:

"Efter entreprenaden stämde NCC in VGR vid Göteborgs och Vänersborgs tingsrätter och yrkade ca 102 miljoner kronor i ersättning bl.a. för hinder, ÄTA-arbeten, väsentlig rubbning, forcering och skadestånd. Båda målen har handlagts av Göteborgs tingsrätt.

VGR genstämde och krävde att NCC skulle betala ca 16 miljoner kronor i vite till VGR.

Processen har pågått sedan maj 2014 och i målet har 67 vittnen och sakkunniga hörts.

Tingsrätten har nu i domen slagit fast att NCC:s bevisning inte räcker och att NCC därför inte har rätt till begärd ersättning. I stället ska NCC betala vite med ca 11,5 miljoner kronor och VGR:s rättegångskostnader med ca 32,4 miljoner kronor."