17 december 2015 - Uppdrag

VGR upphandlar unik tjänst för digitalisering av patologiprocessen

Västra Götalandsregionen (”VGR”) har genomfört en offentlig upphandling avseende en tjänst för digitalisering av patologiprocessen inom VGR. Digitaliseringen av patologiprocessen avser hantering av prover från remiss till färdigt provsvar, vilket inte tidigare har genomförts i den omfattning som nu har upphandlats. Avtalet sträcker sig över tio år med möjlighet till förlängning med ytterligare tio år. Det totala kontraktsvärdet är betydande.

Upphandlingen har genomförts som en s.k. konkurrenspräglad dialog. En av målsättningarna med upphandlingen var att säkerställa att VGR ges tillgång till modern och innovativ teknik under hela avtalstiden och avtalet ger därför VGR tillgång till innovativa lösningar inom patologin under hela kontraktstiden. Totalt inkom fyra anbud i upphandlingen och uppdraget tilldelades till Tieto Sweden Healthcare and Welfare AB.

VGR biträddes av Mannheimer Swartling i samband med upphandlingen. Byråns team leddes av Niklas Sjöblom, som biträddes av bland andra Johanna Jonsson och Martin Hallström.