17 december 2014 - Uppdrag

Vattenfall och Skandia bygger vindkraft tillsammans

Vattenfall och Skandia investerar gemensamt nära två miljarder kronor i fyra vindkraftparker med en total effekt om 141 MW. Det är första gången Vattenfall tar in en extern finansiär för en vindkraftinvestering.

Vindkraftparken Hjuleberg är redan i drift. De övriga tre vindkraftparkerna Högre Väg, Juktan och Högabjär-Kärsås byggs av Vattenfall och överförs till det av Vattenfall och Skandia gemensamt ägda bolaget när de tas i drift under första kvartalet 2016. När samtliga kraftverk är i drift kommer energiproduktionen att motsvara det årliga behovet för omkring 80 000 hushåll.

Vattenfall ägs av svenska staten och är ett av Europas största elproducenter och den största värmeproducenten. Vattenfalls huvudprodukter är el, värme och gas. Vattenfall producerar el och värme från sex energislag: vindkraft, kärnkraft, naturgas, biomassa, kolkraft och vattenkraft. Vattenfall är en av de största utvecklarna och operatörerna av vindkraft i Europa och planerar att fortsätta att expandera inom vindkraft. Vattenfall har över 1 000 vindkraftverk i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Tillsammans producerar dessa omkring 4 TWh el varje år.

Skandia är en av Sveriges största oberoende bank- och försäkringskoncerner. Skandia erbjuder privatpersoner och företag försäkringslösningar och långsiktigt sparande. Skandia har 2,5 miljoner kunder i Sverige, Norge och Danmark, ett förvaltat kapital på drygt 460 miljarder kronor och ca. 2 500 anställda. Den 1 januari 2014 blev Skandia ett ömsesidigt (kundstyrt) bolag.

Vattenfall rådges av Mannheimer Swartling i transaktionen. Teamet består av Johan Ljungberg, Emma Olnäs Fors, Bita Pourmotamed, Malin Selin och Clara Görrel från Mannheimer Swartling, i nära samarbete med Johan Nordström och Mikael Lindgren på Vattenfall Legal Affairs.