21 augusti 2009 - Uppdrag

Varian Medical Systems väljs för ny protonbehandlingsklinik

Mannheimer Swartling har biträtt Varian Medical Systems vid ingåendet av avtal för leverans av ett protonstrålningsbehandlingssystem till Skandionkliniken. Avtalet omfattar utrustning till ett uppskattat värde om USD 60 miljoner. Varian Medical Systems kommer också ha ett serviceavtal för de första fem åren vars värde uppskattas till USD 25 miljoner. Skandionkliniken är den första kliniken för protonstrålningsbehandling i Skandinavien och kommer att ha kapacitet att behandla mellan 1.000-2.500 patienter per år. Varian Medical Systems är den ledande tillverkaren i världen av medicinsk utrustning och mjukvara för cancerbehandling.

Bo Söderberg och Klas Wennström ansvarade för ärendet och biträddes främst av Frida Fexler och Ola Ihse.