11 december 2015 - Uppdrag

Valora avyttrar Valora Trade till Aurelius

Valora Holding AG har avyttrat sig “trade” division (Valora Trade), som är verksam inom distribution av snabbrörliga konsumtionsvaror. Valora Trade förvärvades av Aurelius AG, ett noterat riskkapitalbolag baserat i Tyskland. Det nettoskuldfria värdet i transaktionen uppgick till 45 000 000 CHF, inklusive en potentiell tilläggsköpeskilling om 20 000 000 CHF, och omfattar bolag i Schweiz, Tyskland, Österrike, Sverige, Danmark, Norge och Finland. Transaktionen är villkorad av konkurrensgodkännande och tillträdet förväntas ske i slutet på december 2015.

Valora Holding AG är ett noterat schweiziskt bolag som är verksamt inom försäljning och distribution av press, tobak och konsumtionsvaror.

Valora Holding AG rådgavs av Mannheimer Swartling avseende avyttringen av de nordiska bolagen. Byråns team utgjordes främst av Isabella Ramsay och Maria Holme (M&A), Anders Erasmie och Carl Johan Zimdahl (skatt), Daniel Khayyami (finansiering) och Henric Diefke (arbetsrätt). Bär & Karrer rådgav Valora Holding AG avseende Tyskland, Österrike och Schweiz.