4 december 2020 - Uppdrag

Ursvik Entré tecknar hyresavtal med Sida

Ursvik Entré som ägs av Nordisk Renting har tecknat ett hyresavtal med Sida, Styrelsen för
internationellt utvecklingssamarbete. Hyresavtalet avser funktionella och flexibla ytor om
11 500 kvm.

Ursvik Entré i Rissne, Sundbyberg, erbjuder kontorslokaler, galleria, restauranger, eventytor
och träning. Sedan tidigare är ca 35% av ytorna i Ursvik Entré uthyrda till långsiktiga och
samhällsviktiga kunder och servicefunktioner.

Ursvik Entré rådgavs av Mannheimer Swartling i ärendet.