14 oktober 2011 - Uppdrag

Unilever förvärvar Ingman Ice Cream

Unilever har ingått avtal om förvärv av Ingman Ice Cream Oy Ab. Ingman är den ledande, kvarvarande lokala glassproducenten på den finska marknaden sedan Valio sålde sin glassverksamhet till Nestlé 2004. Slutförandet av förvärvet är villkorat av godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter. 

Ingman bedriver produktion i Sibbo (Finland), Åhus (Sverige), Mazeikia (Litauen) och Gomel (Vitryssland) och har cirka 700 anställda. I fjol hade bolaget en omsättning om ungefär 70 million euro genom direktförsäljning via egna säljkontor i Finland, Sverige, Estland, Lettland, Litauen och Vitryssland samt genom ett nätverk av internationella distributörer. 

Unilever rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av Isabella Ramsay, främst assisterad av Victoria Bagger-Sjöbäck och Henrik Dock; Claudia Wallman hanterade immaterialrättsliga frågor, främst assisterad av Evelina Anttila. Castrén & Snellman assisterade med rådgivning avseende finsk rätt, inklusive konkurrensrättsliga frågor, och Sorainen assisterade i Baltikum och Vitryssland.