12 september 2013 - Uppdrag

Unilabs emitterar säkerställda high yield obligationer motsvarande EUR 685 miljoner samt ingår revolverande kreditfacilitet om EUR 125 miljoner

Unilabs emitterade den 17 juli 2013 säkerställda obligationer uppgående till EUR 355 miljoner till en fast ränta om 8,5 procent och med en löptid om fem år, säkerställda obligationer om EUR 130 miljoner till en rörlig ränta och med en löptid om fem år samt efterställda obligationer uppgående till EUR 200 miljoner till en ränta om 12/13 procent och en löptid om sex år samt ingick dessutom den 12 juli 2013 en revolverande kreditfacilitet uppgående till EUR 125 miljoner.

Nettointäkterna från obligationsemissionen användes till att refinansiera utestående senior, mezzanine och PIK faciliteter som finansierat Unilabs förvärv av Capio Diagnostics under 2008. Den revolverande kreditfaciliteten kommer att användas till framtida förvärv och för koncernens allmänna behov. 

Unilabs är ett ledande europeiskt företag inom medicinsk diagnostik och erbjuder tjänster  inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till privata och offentliga vårdgivare, myndigheter, försäkringsbolag, allmänheten och till viss del läkemedelsindustrin. Unilabs har verksamhet i elva länder i Europa. Unilabs ägs av fonder förvaltade av riskkapitalbolagen Apax Partners LLP, Apax Partners SA och Nordic Capital.

Unilabs biträddes vad gäller svenska legala frågor av Mannheimer Swartling. Olof Stenström ledde byråns team avseende obligationsemissionen och Daniel Karlsson ledde teamet avseende kreditfaciliteten, med stöd av Emma Nilsson och David Tayler samt assistans i bolagsrättsliga frågor från Emelie Thor.