2 december 2011 - Nyheter om byrån

Ulf Ohrling vald till styrelseordförande i Svenska Handelskammaren i Hongkong

Ulf Ohrling, partner på Mannheimer Swartling, har valts till styrelseordförande i Svenska Handelskammaren i Hongkong (SwedCham). SwedCham, som bildades 1986, förmedlar information och affärsnätverk åt svenska och svensk-relaterade företag i Hongkong, och erbjuder forum för att utbyta erfarenheter med företag som redan är etablerade i regionen.

Ulf Ohrling har arbetat i Kina sen 2004. Inom SwedCham har han varit ordförande för South China Committee och hjälpt till att etablera South China Chapter, som styrs gemensamt av både SwedCham och Svenska Handelskammaren i Kina.

Ulf Ohrling är verksam i både Hongkong och Shanghai. Han är specialiserad på företagsförvärv, immaterialrätt och IT-rätt, med bred kunskap om Kinas affärsklimat, företagsetableringar i Kina, förhandlingar och avtal med kinesisk anknytning och Kinas legala miljö. Han är aktiv inom Inter-Pacific Bar Association och har varit ordförande inom dess Cross-Border Investment Committee. Ulf Ohrling har blivit rankad som “Leading Lawyer in Asia” i Asialaw Leading Lawyers Survey, i kategorierna M&A och General Corporate Commercial Practice. Ulf och hans kollega Thomas Lagerqvist är författare till boken “Quotations from a China practice”, en bok om kinesisk affärskultur som släpptes i november 2011.

Mannheimer Swartling är den största svenska advokatbyrån med verksamhet i Kina. Genom närvaro i Kina kan byrån bistå klienterna på plats med all erforderlig erfarenhet och know-how med avseende på betydelsen av den kinesiska marknaden och det kinesiska regelverket, samtidigt som byrån har full insikt och kunskap om svenska och nordiska klienters behov och önskemål. Byrån samarbetar även med flera framstående lokala kinesiska advokatbyråer för att kunna ge en heltäckande rådgivning. Kontoren i Kina fokuserar primärt på utländska direktinvesteringar (förvärv, joint ventures och restruktureringar av befintliga investeringar), internationella skiljeförfaranden, immateriella rättigheter och fastigheter. Mannheimer Swartlings permanenta tvistlösningsgrupp i Hongkong attraherar både europeiska och kinesiska klienter som är involverade i transnationella kommersiella tvister.