6 september 2010 - Uppdrag

Tvångslikvidation och efterföljande försäljning av HQ Bank till Carnegie

Den 28 augusti 2010 återkallade Finansinspektionen samtliga tillstånd för HQ Bank och meddelande att de avsåg att lämna in en ansökan om tvångslikvidation av verksamheten. Beslutet var en följd av de tidigare brister som Finansinspektionen hade funnit, främst kopplade till HQ Banks nu avvecklade tradingverksamhet.

Den 30 augusti 2010 utsåg Stockholms tingsrätt Biörn Riese till likvidator för HQ Bank. Detta medförde att han från denna tidpunkt ersätter såväl styrelse som VD i banken. Stödd av ett stort team av jurister från Mannheimer Swartling har Biörn Riese tillsammans med ett antal andra rådgivare arbetat intensivt för att säkerställa en ordnad avveckling av bankens verksamhet i syfte att skydda bankens kunder. Detta arbete utmynnade i en försäljning av HQ Bank till Carnegie, vilken ägde rum den 3 september 2010. Genom transaktionen kommer HQ att kunna fullfölja sina åtaganden gentemot kunder och personal.

HQ Bank kommer inom kort att fusioneras med Carnegie. Intill dess denna fusion slutförts kommer Biörn Riese att fortsätta i sin roll som likvidator och i samråd med köparen vara ansvarig för bankens verksamhet.

Mannheimer Swartlings team leddes av Biörn Riese (likvidator) och inkluderade André Andersson, Martin Ericsson, Eva Hägg, Tom Wehtje och Thomas Pettersson, främst assisterade av Martin Fagerlund, Elisabet Dahlman Löfgren, Andreas Stéen och ett flertal andra från byråns olika verksamhetsgrupper.