23 augusti 2010 - Uppdrag

Turner ingår avtal om att förvärva MMG

Turner Broadcasting System har ingått avtal gällande förvärv av Millennium Media Group (MMG) i syfte att bilda en ny skandinavisk medieaktör med bland annat egna TV-kanaler och filmdistribution. Genom den nya koncernen sammanförs MMG:s och Time Warners dotterbolags, Turner Broadcasting Europe, verksamheter och team på den nordiska marknaden.

Turner har i transaktionen rådgivits av Mannheimer Swartling. Byråns team leds av Biörn Riese och Isabella Ramsay, främst assisterade av Victoria Bagger-Sjöbäck och Sara Karlberg. Stefan Widmark bistår med rådgivning relaterat till media och immaterialrätt, främst assisterad av Claudia Wallman. Stefan Perván Lindeborg biträder i konkurrensrättsliga frågor och Sofia Karlsson och Lena Wåglöf bistår i arbetsrättsliga frågor.