27 juni 2013 - Uppdrag

Triton förvärvar 76,3 % av Infratek ASA

Triton har förvärvat 76,3% i Infratek ASA från Hafslund ASA och Fortum Nordic AB för sammanlagt drygt 682 miljoner NOK (14 NOK per aktie). Infratek är noterat på Oslo Börs och efter genomförandet av förvärvet kommer Triton att lämna ett budpliktsbud på återstoden av aktierna. Förvärvet är villkorat av godkännande från konkurrensmyndigheterna i Norge och Sverige.

Infratek är en nordisk leverantör av tjänster inom byggnation, drift och underhåll av så kallad kritisk infrastruktur. Koncernen har cirka 1700 anställda och ett 40-tal kontor i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Infrateks omsättning under räkenskapsåret 2012 uppgick till cirka 2,8 miljarder NOK, varav cirka 1,4 miljarder NOK avsåg Sverige.

Triton biträddes av Mannheimer Swartling avseende svensk rätt i transaktionen. Byråns team bestod av Jan Holmius, Patrik Lilieblad, Martin Sjölund och Isabel Lindeberg (Företagsöverlåtelser), Ola Axelsson (Arbetsrätt), Arman Azad (Fastighetsrätt), samt Stefan Perván Lindeborg och Lisa Staxäng (Konkurrens).