25 mars 2011 - Uppdrag

Trelleborg tecknar kreditavtal med banksyndikat

Trelleborg AB och Trelleborg Treasury AB har tecknat ett nytt femårigt ”Multicurrency Revolving Credit Facility”-avtal om 750 miljoner euro och 625 miljoner dollar med ett konsortium av internationella banker. Lånet kommer att användas delvis för att återbetala en existerande kredit och delvis för koncernens löpande verksamhet.

Trelleborg är en global industrikoncern vars ledande positioner baseras på avancerad polymerteknologi och djupt applikationskunnande. Trelleborgkoncernen omsatte år 2010 cirka 27 miljarder kronor och har cirka 20 000 anställda i 40 länder. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på Stockholmsbörsen, och listas på OMX Nordic List, Large Cap.

Trelleborg rådgavs av Mannheimer Swartling vid transaktionen. Peter Linderoth hanterade ärendet, främst assisterad av Maria Tholin och Susanne Forsberg.