18 juni 2015 - Uppdrag

Transitio tilldelar Stadler uppdrag att leverera 33 st. regionaltåg för Mälardalstrafiken

AB Transitio har efter genomförd upphandling beslutat att tilldela Stadler Bussnang AG (Stadler) kontrakt om köp och leverans av 33 st. dubbeldäckartåg av typen Dosto samt utrustning och reservdelar för tågen. Utöver grundbeställningen omfattar kontraktet även en option att avropa ytterligare upp till 110 st. tåg. Ordervärdet för grundbeställningen uppgår till ca 3,5 miljarder kronor. Tågen ska användas i det nya trafiksystemet för Mälardalen som etableras via Mälardalstrafik MÄLAB AB (MÄLAB).

AB Transitio ägs av Sveriges landsting/regioner och har till uppgift att anskaffa, finansiera och förvalta järnvägsfordon för främst regional järnvägstrafik åt svenska regionala kollektivtrafikmyndigheter. MÄLAB ägs av Stockholms läns landsting, Örebro läns landsting, Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, landstinget i Uppsala län, Landstinget Västmanland och Landstinget i Östergötland.

Stadler är ett familjeägt företag för tillverkning av järnvägsfordon med säte i schweiziska Bussnang och runt 5 000 anställda.

AB Transitio assisterades i upphandlingen av Mannheimer Swartling. Byråns team leddes av Martin Pekkari, främst biträdd av Julia Nilsson och Mikaela Källmén. Johan Carle ansvarade för frågor rörande offentlig upphandling och biträddes främst av Ola Axelsson, Sven Vaxenbäck, Charlotte Gershagen och Sofia Thelin. Anette Ivri Nordin ansvarade för frågor rörande försäkring och Karin Stattin för finansiella frågor.