1 juli 2014 - Uppdrag

Transitio tecknar ramavtal med CAF, Bombardier och Stadler för senare avrop av regionaltågsfordon

AB Transitio har tecknat ramavtal med Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarriles, S.A. (CAF), Bombardier Transportation Sweden AB (Bombardier) och Stadler Bussnang AG (Stadler) enligt vilka CAF, Bombardier och Stadler är kvalificerade att i kommande avrop lämna anbud att leverera nya regionaltågsfordon till AB Transitios ägare för att täcka det framtida behovet av regionaltåg i Sverige under ramavtalstiden (maximalt sju år).

AB Transitio ägs av Sveriges landsting/regioner och har till uppgift att anskaffa, finansiera och förvalta järnvägsfordon för främst regional järnvägstrafik åt svenska regionala kollektivtrafikmyndigheter.

CAF, en ledande tillverkare av järnvägsfordon, är noterat på börsen i Madrid, har över 7 000 anställda och är verksamt i mer än 25 olika länder. Bombardier, en ledande tillverkare av järnvägsfordon, har över 2 500 anställda i Sverige och över 70 000 anställda globalt. Moderbolaget i Bombardier-koncernen, Bombardier Inc., har sitt säte i Montreal, Kanada, och är noterat på Torontobörsen. Stadler, ett familjeägt företag för tillverkning av järnvägsfordon, har sitt säte i schweiziska Bussnang och runt 5 000 anställda.

AB Transitio assisterades i upphandlingen av Mannheimer Swartling. Byråns team leddes av Martin Pekkari, främst biträdd av Julia Nilsson, Mikaela Källmén och Fredrik Sjövall. Johan Carle ansvarade för frågor rörande offentlig upphandling och biträddes främst av Ola Axelsson, Johanna Jonsson och Charlotte Gershagen.