19 juni 2013 - Uppdrag

TransAtlantic planerar emission av skuldcertifikat

TransAtlantic planerar att emittera kortfristiga skuldcertifikat om totalt upp till 140 miljoner SEK. Certifikaten avses utgöra bryggfinansiering tills den nyemission av aktier om 150 miljoner SEK som TransAtlantic tidigare aviserat har genomförts (planerat till det fjärde kvartalet 2013).

TransAtlantic är ett ledande svenskt rederi med huvudkontor i Göteborg samt ett flertal kontor i Europa. Verksamheten är indelad i två affärsområden; Industrial Shipping (transporterar gods åt främst nordisk basindustri med bulk-, container- och RoRo-fartyg) och Viking Supply Ships (offshore och isbrytning i framför allt arktiska och subarktiska områden). Bolaget har cirka 800 anställda och omsättningen för 2012 uppgick till 3,3 miljarder SEK. Bolagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

TransAtlantic biträds av Mannheimer Swartling i samband med emissionen. Byråns team består av Johan Ljungberg, Olof Stenström, Nils Nostell och Gustav Glimblad.