1 juli 2014 - Uppdrag

ThyssenKrupp avyttrar Kockums till SAAB

ThyssenKrupp Industrial Solutions AG har avyttrat sina svenska varvsaktiviteter ThyssenKrupp Marine Systems AB (TKMS AB, tidigare Kockums) till försvars- och säkerhetsföretaget SAAB för 340 miljoner kronor. Avyttringen är i linje med den svenska statens avsikter att utveckla ett nationellt program för marinens varvsindustri. Transaktionen är föremål för godkännande från ThyssenKrupp-gruppens styrelse och supervisory board samt från svenska Konkurrensverket.

TKMS AB konstruerar, bygger och underhåller militära marina system såsom ubåtar och ytfartyg. Företaget har cirka 900 medarbetare och levererar system och produkter till marinen i Sverige, Australien och Singapore.

ThyssenKrupp Industrial Solutions AG är del av ThyssenKrupp-gruppen som har ca 161 000 anställda i nästan 80 länder. Under verksamhetsåret 2012/2013 omsatte ThyssenKrupp-gruppen ca 39 miljarder euro.

ThyssenKrupp Industrial Solutions AG rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Den ansvarige delägaren för ärendet och ledaren för teamet i Stockholm var Martin Ericsson som bistods huvudsakligen av Johan Frost Bergman, Therese Jansson, Jon Lindgren (Försäkring) och Filip Lodding (M&A); Per Josefson och Emil Albihn Henriksson (IP); Tommy Pettersson och Jens Agö (Konkurrens); Henric Diefke och Sam Seddigh (Arbetsrätt); och Olle Flygt (Tvistlösning). Malmökontorets team leddes av Johan Lekholm och bestod huvudsakligen av Teresa Hellmo Fahlander, Karoline Lindow och Elin Sjörén.