28 november 2014 - Uppdrag

Thule Group noteras på Nasdaq Stockholm

Thule Group AB (publ) har den 26 november 2014 upptagits till handel på Nasdaq Stockholm. Priset i erbjudandet fastställdes till 70 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på samtliga aktier utgivna av Thule Group om 7,0 miljarder kronor.

Nordic Capital (Nordic Capital Fond VI och Nordic Capital Fond VII) var säljande aktieägare i erbjudandet som bestod av ett erbjudande till allmänheten i Sverige och ett internationellt erbjudande till institutionella investerare. Erbjudandet omfattade totalt 30 miljoner aktier, motsvarande 30,0 procent av det totala antalet aktier i Thule Group (under antagande om att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo). För att åstadkomma en försäljning pro rata (exklusive aktier som kan komma att säljas genom övertilldelningsoptionen) från samtliga befintliga aktieägare har överenskommits om överlåtelse av aktier till Nordic Capital från existerande minoritetsaktieägare. Nordic Capital bibehåller en ägarandel i Thule Group om cirka 64,3 procent (under antagande om att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo). I samband med noteringen har även koncernens Towing-verksamhet avyttrats till befintliga aktieägare i Thule Group.

Thule Group grundades i Sverige och säljer i dag sina produkter i 136 länder. Thule Group är global marknadsledare på marknaden för räcken och hållare för packning och sportutrustning (sport and cargo carriers) och ett ledande bolag på marknaden för övriga friluftsprodukter och väskor (other outdoor products and bags).

Nordic Capital och Thule Group rådgavs av Mannheimer Swartling avseende svensk rätt i erbjudandet och börsnoteringen samt vad gäller avyttringen av Towing-verksamheten. Byråns team inkluderade främst Peter Linderoth, Patrik Marcelius, Madeleine Rydberger, Nils Nostell, Karoline Lindow, Johan Berg, Aleksander Ivarsson, Teresa Hellmo Fahlander och Zackarias Ekman. Zoran Stambolovski, Hans Abrahamsson och Carl Johan Jennekvist ansvarade för finansieringsfrågor. Anders Erasmie och David Nordenlöw ansvarade för skattefrågor.