7 september 2009 - Uppdrag

Teracom säljer sin bredbandsverksamhet

Mannheimer Swartling har biträtt Teracom-koncernen i försäljningen av dotterbolaget Comet Networks till CSIT AB. Comet Networks bedriver koncernens bredbandsverksamhet och når i dag över 650.000 hushåll och 80.000 företag i ett 50-tal kommuner. ´

Bo Söderberg var ansvarig för ärendet och biträddes av Jenny Brandt, Frida Fexler, Daniel Cronqvist och Florian Geissler.