18 februari 2011 - Uppdrag

TeliaSonera offentliggör aktieåterköpsprogram värt 10 miljarder kronor

TeliaSonera har beslutat att återköpa 3,6 procent av antalet utestående aktier genom ett återköpserbjudande riktat till TeliaSoneras aktieägare värt cirka 10 miljarder kronor. Beslutet fattades av TeliaSoneras styrelse baserat på det bemyndigande som erhölls av årsstämman 2010.

TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknader i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Under 2010 uppgick TeliaSoneras försäljning till 107 miljarder kronor. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors.

TeliaSonera har rådgivits av Mannheimer Swartling i transaktionen avseende svensk rätt. Byråns team leddes av Klaes Edhall, primärt assisterad av Håkan Knutsson, Jenny Keisu och Josefin Westin. Anne Rutberg och Carl Beyer har rådgivit i skattefrågor.