5 december 2014

TeliaSonera och Telenor går samman i Danmark

TeliaSonera och Telenor har ingått ett avtal om att slå samman sina danska verksamheter till ett nytt gemensamt företag där parterna kommer att äga 50 procent vardera. Det nya bolaget kommer att ha cirka 3,5 miljoner mobilabonnemang och en omsättning på drygt 9 miljarder danska kronor. Transaktionen kräver godkännande från EU-kommissionen. Parterna räknar med att få EU:s godkännande och att slutföra affären under 2015.

TeliaSonera rådgavs av Mannheimer Swartling avseende svensk rätt i transaktionen. Byråns team inkluderade Madeleine Rydberger, främst assisterad av Klara Holm.