8 juli 2014 - Uppdrag

TeliaSonera förvärvar Tele2:s norska verksamhet

TeliaSonera har ingått avtal om att förvärvar Tele2s verksamhet i Norge till ett värde av 5,1 miljarder kronor på skuldfri bas.

Transaktionen kommer att öka TeliaSoneras mobilabonnenter i Norge från 1,6 miljoner till 2,7 miljoner. För att visa kundnyttan av konsolideringen påskyndar TeliaSonera 4G utbyggnaden för att nå 98 procents befolkningstäckning till 2016 istället för 2018. Förvärvet förutsätter godkännande från den norska konkurrensmyndigheten och förväntas slutföras senast första kvartalet 2015.

TeliaSonera rådgavs av Mannheimer Swartling och Simonsen Vogt Wiig (Norge) i transaktionen. Mannheimer Swartlings team leddes av Biörn Riese och Tom Wehtje, främst assisterad av Therese Jansson, och Simonsen Vogt Wiigs team leddes av Espen Tøndel och Henning Øvrebø.