27 juni 2016 - Uppdrag

Telia Company avyttrar Sergel till Marginalen

Telia Company har ingått avtal om att avyttra Sergel Group, företagets nordisk-baltiska kredithanterings- och fordringsköpsverksamhet, till Marginalen AB och Marginalen Bank för 2.070 MSEK (på skuldfri bas).

Sergel har historiskt varit Telia Companys interna inkassoenhet, men bolaget har över tid vidgat sin strategiska inriktning till att även erbjuda kredithanterings- och fordringsköpstjänster till externa kunder. Sergel består av sex dotterbolag med verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland och Litauen.

Transaktionen villkoras av relevanta myndighetsgodkännanden och förväntas genomföras innan utgången av 2016.

Säljarna rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av Biörn Riese, Tom Wehtje och Anders Bergsten, främst biträdda av Henrik Dock, Filip Lodding och Klara Apéria.