22 november 2011 - Uppdrag

Telenor, Telia, Tele2 och 3 bildar gemensamt bolag för mobila betalningar

Telenor, Telia, Tele2 och 3 har bildat ett gemensamt bolag för mobila betalningar. Bolaget ägs till lika delar av de fyra teleoperatörerna och drivs helt kommersiellt.

Det nya betalningsbolaget har ännu inte fått det namn som ska vara det officiella varumärket men bolagsnamnet är 4TSverige. Tanken är att alla svenska mobiltelefonikunder, både med abonnemang och kontantkort, ska kunna använda de nya betaltjänsterna under sommaren 2012. Ett gemensamt bolag för alla typer av mobila betalningar gör dessa både enklare och säkrare. För kunderna innebär det att alla mobiloperatörer har samma lösning, vilket underlättar till exempel vid byte av mobiloperatör. Handeln erbjuds en enda motpart vilket bland annat ger större trygghet och mindre administration.

Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster. I Telenor Sverige ingår även Bredbandsbolaget och Glocalnet. Tillsammans har de över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på 11,3 miljarder kronor (2010) och cirka 2 200 anställda. Telenor Sverige ingår i Telenor-koncernen som är noterat på Oslo Børs.

Telenor biträddes av Mannheimer Swartling i förhandlingarna rörande det nya joint venture-bolaget. Hans Andréasson ansvarade för ärendet tillsammans med Mattias Lampe, och de biträddes i huvudsak av Joel Englund, Anna Enqvist och Jonas Lindqvist.