14 april 2009 - Uppdrag

Telenor och Tele2 bygger gemensamt 4G mobilnät

Mannheimer Swartling har biträtt Telenor Sverige i samband med bildandet av ett gemensamt bolag för utbyggnad och drift av nästa generations mobilnät, 4G, tillsammans med Tele2 Sverige. Det gemensamma bolaget, Net4Mobility, kommer att ägas till lika stora delar av Telenor och Tele2. Samarbetet kommer innebära att Telenor och Tele2:s frekvenstillgångar i 900- och 2600-banden samordnas vilket skapar förutsättningar att bygga Sveriges mest omfattande nät för nästa generations mobilkommunikation.

Telenor är en internationell mobiloperatör med verksamhet i 13 länder i Europa och Asien. Telenor har sitt huvudkontor i Norge och är noterat på Oslobörsen. Telenor Sverige är en helhetsleverantör av moderna telekommunikationstjänster för privatpersoner och företag. Telenor Sverige, där även Bredbandsbolaget och Glocalnet ingår, har 1,9 miljoner mobiltelefonikunder. Totalt antal anställda inom Telenor i Sverige uppgår till cirka 2 400 personer.

Mannheimer Swartlings grupp leddes av Hans Andréasson som var ansvarig delägare för transaktionen, och som biträddes av främst Martin Gynnerstedt, Sara Varda St Vincent, Caroline Karlsson, Ola Ihse, Jonas Andersson och Anders Bergsten. Johan Carle och Johan Coyet ansvarade för konkurrensrättsliga frågor, assisterad av Elin Eriksson, Rasmus Naeyé och Sven Vaxenbäck. Martin Nilsson biträdde avseende skatterelaterade frågor, huvudsakligen biträdd av Katja Meitz och Martin Ljungholm. Klas Wennström ansvarade för fastigheträttsliga frågor, Thomas Wallinder för aktiemarknadsrättsliga frågor och Stefan Widmark för immaterialrättsliga frågor, assisterad av Jenny Holmén.