4 december 2015 - Nyheter om byrån

Telenor och Bredbandsbolaget vinner principiellt viktigt mål om blockeringskrav på internetleverantörer  

Bredbandsbolaget, ägt av norska Telenor, har vunnit ett principiellt viktigt mål i Stockholms tingsrätt som avser frågan om en internetoperatör ska kunna tvingas att blockera sina egna abonnenters tillgång till bl.a. streamingtjänsten Swefilmer. Den uppmärksammade domen är den första i sitt slag i Sverige och kommer med stor sannolikhet att överklagas av motparterna.  

Rättegången mot Bredbandsbolaget initierades av flera film- och skivbolag som yrkade att Bredbandsbolaget skulle föreläggas av domstolen att blockera sina egna abonnenters möjlighet att nå streamingtjänsten Swefilmer och fildelningssajten The Pirate Bay. Film- och skivbolagen menade att Bredbandsbolaget, genom att inte på eget initiativ blocka dessa sajter, medverkar till upphovsrättsintrång. Baserat på en utvärdering av Sveriges implementering av det s.k. Infosoc-direktivet och den svenska brottsbalkens medverkansbegrepp, ogillades film- och skivbolagens talan. Därmed gick Bredbandsbolaget vinnande ur striden.

Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media och är noterat på Oslo Børs. Bredbandsbolaget är baserat i Sverige och ingår i Telenorkoncernen.

Telenor och Bredbandsbolaget företräds i målet av Mannheimer Swartling (Per Josefson och Oscar Björkman Possne).