23 oktober 2013 - Uppdrag

Telenor förvärvar Tele2:s svenska fiber- och kabelverksamhet på privatkundsmarknaden

Telenor Sverige AB har förvärvat Tele2 Sverige AB:s svenska fiber- och kabelverksamhet på privatkundsmarknaden för en kontant köpeskilling om SEK 775 miljoner. Förvärvet kommer genomgå sedvanlig prövning av Konkurrensverket innan transaktionen avslutas.

Tele2:s svenska fiber- och kabelverksamhet på privatkundsmarknaden består av över cirka 370 000 hushåll med anslutning till fiber och kabel (Coax). Förvärvet omfattar även 68 anställda som går över till Telenor.

Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster med en årsomsättning på 12,3 miljarder kronor (2012) och cirka 2 000 anställda. Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 11 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 42,95 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 18 marknader. Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en årsomsättning på 102 miljarder norska kronor (2012) och cirka 30 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs.

Telenor Sverige rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byrån team bestod främst av Hans Andréasson, Martin Gynnerstedt (projektledare), Gustav Lundin, Julia Nilsson och Daniel Stålberg. Johan Carle ansvarade för konkurrensrättsliga frågor.