24 augusti 2012 - Uppdrag

Tele2 Sverige AB:s vinst i skiljeförfarande mot Digitelecom fastställd – motpartsombud döms att betala rättegångskostnaderna

I ett beslut den 25 juli 2012 avslog US District Court for the Southern District of New York bolaget Digitelecoms yrkande om att upphäva en skiljedom som meddelats till förmån för Tele2 Sverige AB i september 2011. Domstolen erkände istället skiljedomen och beordrade Digitelecoms ombud att ersätta Tele2:s kostnader i målet.

I skiljedomen från 2011 ogillade skiljenämnden Digitelecoms alla krav mot Tele2 och dömde Digitelecom att betala Tele2:s kostnader i skiljeförfarandet inklusive alla advokatarvoden. I sitt klander av skiljedomen hävdade Digitelcom bland annat att skiljenämnden “...had rendered a decision that was so inconsistent with the undisputed facts as to be irrational and which creates the strong inference of partiality or bias.”  Domstolen avvisade dessa och alla andra argument, och beviljade i stället  Tele2:s talan.

Tele2 Sverige företräddes av Mannheimer Swartling i skiljeförfarandet som ägde rum vid International Centre for Dispute Resolution i New York. De omtvistade avtalen styrdes av New York-rätt. Byråns team bestod av delägarna Kaj Hobér och Kristoffer Löf i Stockholm, biträdda av jurister från kontoren i Stockholm, Moskva och New York. I det efterföljande domstolsförfarandet bistod Mannheimer Swartling ett team från Hughes Hubbard & Reed i New York, bestående av John Fellas och Jennifer Alpern Hecht.

För mer information om målet, se artikel i Global Arbitration Review (pdf) från den 27 juli 2012.