10 oktober 2011 - Uppdrag

Systemleverantörerna Exir och Arkivator går samman

Exirgruppen AB har slagit samman sin svenska och ungerska verksamhet med Arkivatorkoncernen. Samgåendet sker genom aktiebyte. Moderbolaget IGC Industrial Growth Company AB, som äger Arkivator Holding AB och Exirgruppen AB, som äger Exirbolagen, blir delägare i Arkivator Holding AB.

Den sammanslagna koncernen beräknas omsätta 1,1 miljarder kronor och har 600 anställda med verksamheter i Sverige, Ungern och Kina. Den nya koncernen har verksamhet inom skärande bearbetning, telekomprodukter och utveckling och tillverkning av förpackningsmaskiner.

Exirgruppen rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av Peter Idsäter med Andreas Elving som projektledare, främst assisterade av Elin Gilmark och Viktor Nykvist.