29 mars 2011 - Uppdrag

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) offentliggör företrädesemission om cirka 600 miljoner kronor

Styrelsen för Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) har beslutat om en emission av aktier med företräde för bolagets aktieägare om cirka 600 miljoner kronor. Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid årsstämman den 28 april 2011.

Mannheimer Swartling biträder bolaget i samband med företrädesemissionen. Byråns team leds av Nina Svensson och Isabella Ramsay, huvudsakligen biträdda av Peter Grandelius, Rasmus Fahlén, Claudia Wallman och Sam Seddigh. Därutöver är bland annat Daniel Karlsson och Catharina Belfrage Sahlstrand (finansiering) samt Anne Rutberg och Carl Beyer (skatt) involverade i företrädesemissionen.