5 februari 2009 - Uppdrag

Swedish Match och Philip Morris International etablerar globalt joint venture

Swedish Match AB (publ) har biträtts av Mannheimer Swartling i samband med etableringen av ett globalt joint venture tillsammans med det vid NYSE listade Philip Morris International.

Samarbetet syftar till att marknadsföra snus och andra rökfria tobaksprodukter i hela världen, utom Skandinavien och USA. Joint venture-bolaget kommer att ägas 50/50 av parterna och utnyttja Swedish Matchs starka ställning inom produktutveckling och tillverkning samt Philip Morris Internationals omfattande distributionsnät. Bolaget kommer att ha sitt säte i Stockholm.

Ansvarig delägare var Adam Green som främst biträddes av Johan Bergman, Claudia Wallman och Jenny Holmén. Johan Coyet ansvarade för konkurrensrättsliga frågor och Per Josefson ansvarade för immaterialrättsliga frågor.