25 augusti 2016 - Uppdrag

Swedbank utser Capgemini att etablera en ny IT-låneplattform för att möjliggöra en fullständig koncernöverskridande digitalisering av bankens låneprocesser

Swedbank har ingått ett ramavtal med IT-tjänsteleverantören Capgemini, med målsättningen att etablera en ny IT-plattform för en koncernöverskridande digitalisering av bankens låneprocesser. Plattformen ska bland annat möjliggöra digitaliseringen av bankens konsumentlåneprodukter, ytterligare förbättra bankens företagslåneprocesser samt möjliggöra en ännu mer effektiv livscykelhantering i bankens IT-miljö.

Swedbank-koncernen tillhandahåller tjänster till runt 8 miljoner privatkunder och 550.000 företagskunder med ca. 300 bankkontor i Sverige samt mer än 180 bankkontor i Estland, Lettland och Litauen. Dessutom samarbetar koncernen med fler än femtio oberoende svenska sparbanker. Swedbank-koncernen har också verksamhet i Köpenhamn, Helsingfors, Kaliningrad, Luxembourg, Marbella, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, S:t Petersburg och Tokyo.

Capgemini-koncernen är en av världens ledande tillhandahållare av konsult-, teknik- och outsourcingtjänster samt lokal expertis. Med en närvaro i över 40 länder och fler än 180.000 anställda bistår Capgemini-koncernen sina kunder att transformera sin verksamhet för att förbättra kundernas konkurrenskraft och marknadsposition. Koncernen erbjuder en rad integrerade tjänster i kombination med den senaste tekniken, djup branschkunskap och starkt kunnande i sina nyckelsegment.

Swedbank rådgavs av Mannheimer Swartling.