17 juni 2013 - Uppdrag

Sweco förvärvar Vectura

Sweco har ingått avtal om att förvärva teknikkonsulten Vectura från svenska staten. Genom affären bildas den största teknikkonsulten på den nordiska marknaden med en omsättning på cirka 8 800 miljoner kronor och cirka 9 000 anställda. Köpeskillingen uppgår till 927 miljoner kronor.

Vectura är Nordens ledande konsult inom transportinfrastruktur och har en särskilt stark position inom järnvägssektorn i Sverige. Företaget har 1 200 anställda och verksamhet på ett 40-tal orter i Sverige, Norge och Danmark. Vectura bildades 2009 efter en sammanslagning och bolagisering av Vägverket Konsult och Banverket Projektering. Vecturas omsättning 2012 uppgick till 1 327 miljoner kronor.

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco omsätter ca 7,5 miljarder kronor och har ca 7 800 anställda i Norden och i centrala och östra Europa.  För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Sweco biträddes av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team, som leddes av Mattias Karlsson, inkluderade Ola Espelund, Stephanie Salehian (Företagsöverlåtelser), Stefan Perván Lindeborg och Lisa Staxäng (Konkurrens) samt Mattias Lampe och Karin Stattin (Finansiering).