11 mars 2010 - Uppdrag

Sveriges skogsindustri inför standardiserat serviceavtal

Mannheimer Swartling har biträtt representanter för den svenska skogsindustrin i samband med utvecklingen av ett standardiserat serviceavtal för sektorn ”Allmänna Bestämmelser för Skogsentreprenader, ABSE 09”. Införandet av ett sådant standardiserat serviceavtal, likt de som vanligt förekommer inom kraftindustrin och byggbranschen, är det första för skogsindustrin.

Ledande aktörer från Sveriges skogsindustri deltar i projektet, som innefattar representanter från Holmen, Korsnäs, Mellanskog, Norr skogsägarna, Norrskog, SCA, SMF Skogsentreprenörerna, Skogssällskapet och Sveaskog. Projektet påbörjades under 2007 och administrerades av Skogforsk, som är det centrala forskningsorganet för det svenska skogsbruket. Avtalet är utformat för att användas för de olika typer av entreprenader som förekommer inom skogsbrukets tjänstesektor, bl.a. drivning, bränsleuttag, röjning, föryngring, markberedning och gödsling.

Mannheimer Swartlings team som arbetade i ärendet bestod främst av Ola Ihse och Klas Wennström.