25 september 2013 - Uppdrag

Svenska staten säljer innehav i Nordea för 21,6 miljarder kronor

Regeringen har idag slutfört avyttandet av sitt resterande innehav i Nordea genom försäljningen av cirka 284 miljoner aktier i Nordea. De totala intäkterna från försäljningen är 21,6 miljarder kronor. Försäljningen har skett genom ett accelererat auktionsförfarande riktat till svenska och internationella institutionella investerare. Intäkterna från försäljningen kommer att användas för att minska statsskulden.

Statens totala intäkter från tre försäljningar av Nordeaaktier under mandatperioden uppgår till 60,1 miljarder kronor. Regeringen har biträtts av Mannheimer Swartling i samtliga tre transaktioner. Byråns team har bestått av Eva Hägg, Emil Boström och Gustaf Hygrell.