20 juni 2013 - Uppdrag

Svenska staten säljer 260 miljoner aktier i Nordea för 19,5 miljarder kronor

Regeringen har idag slutfört försäljningen av 260 miljoner aktier i Nordea, med intäkter om 19,5 miljarder kronor. Försäljningen har skett genom ett accelererat auktionsförfarande riktat till svenska och internationella institutionella investerare. Intäkterna från försäljningen kommer att användas för att minska statsskulden.

Regeringen har biträtts av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod av Eva Hägg, Emil Boström och Gustaf Hygrell.