4 februari 2011 - Uppdrag

Svenska staten säljer 255 miljoner aktier i Nordea för 19 miljarder kronor

Regeringen har idag slutfört försäljningen av 255 miljoner aktier i Nordea. Intäkterna från försäljningen på 19 miljarder kronor kommer att användas för att minska statsskulden och därigenom stärka den svenska ekonomin.

Regeringen har biträtts av Mannheimer Swartling i samband med transaktionen. Byråns team leddes av Eva Hägg, assisterad av Emil Boström och Gustaf Hygrell.