30 maj 2013 - Uppdrag

Svenska fondhandlareföreningen antar harmoniserade villkor för svenska företagsobligationer

Svenska fondhandlareföreningen antog den 29 maj harmoniserade villkor för vissa typer av obligationsemissioner. Villkoren återspeglar aktuell praxis på den svenska marknaden men innehåller även vissa förslag till nya lösningar och bestämmelser som reglerar frågor vilka tidigare inte har reglerats i svenska obligationsvillkor. Arbetet har riktats in på icke kommersiella (mekaniska) villkor i emissioner med hög risk som är riktade till professionella investerare. Ambitionen är att de harmoniserade villkoren, genom att utgöra en etablerad och balanserad referenspunkt, ska bidra till en standardisering på marknaden. Villkoren finns tillgängliga på Svenska fondhandlareföreningens hemsida: http://www.fondhandlarna.se/.

Svenska fondhandlareföreningen rådgavs av Mannheimer Swartling i arbetet med att ta fram villkoren. Byråns team bestod av André Andersson och Rasmus Fahlén.