18 december 2013 - Uppdrag

Svenska AP-fondens Cityhold signerar sitt första förvärv i Tyskland

Cityhold Property AB har kommit överens om att förvärva en kontorsfastighet i München från IVG Institutional Funds GmbH. Det centralt belägna kontorshuset blir Cityholds första förvärv i Tyskland. Fastigheten omfattar cirka 15 000 kvadratmeter moderna kontorsytor, uthyrd till en rad starka avtalsbundna hyresgäster.

Cityhold är ett helägt dotterbolag till AP-fonden 1 och AP-fonden 2 (två av fem buffertfonder för AP-fonden i Sverige) och fokuserar på europeiska kontorsinvesteringar om cirka 50 miljoner euro och uppåt.

Cityhold rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team i Tyskland bestod av Maria Wolleh, Thilo Schulz, Alexander von Kleist och Malte Woock.