13 mars 2015 - Uppdrag

Svensk-kanadensiskt konsortium förvärvar Fortums svenska eldistributionsverksamhet för cirka 6,6 miljarder euro

Ett konsortium bestående av svenska allmänna pensionsfonderna Första AP-fonden (AP1), Tredje AP-fonden (AP3), ömsesidiga försäkrings- och pensionskoncernen Folksam samt Borealis Infrastructure, en internationell infrastrukturinvesterare som förvaltar kapital åt OMERS, en av Kanadas största pensionsfonder, har ingått avtal om att förvärva Fortums eldistributionsverksamhet i Sverige för cirka 6,6 miljarder euro. Slutförandet av transaktionen är villkorad av regulatoriska godkännanden och sedvanliga tillträdesvillkor.

Fortum svenska eldistributionsverksamhet äger och driver cirka 71 000 kilometer av eldistributionsnät och regionalnät och distribuerar elektricitet till ungefär 906 000 kunder. Fortums marknadsandel av den svenska eldistributionsmarknaden uppgår till cirka 17%.

Konsortiet har rådgivits av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team inkluderade främst Adam Green, Mattias Karlsson, Jonas Lagerroos, Marcus Glimberg, Henrik Johansson, Evelina Anttila och Sophie Kastengren (M&A), André Andersson, Daniel Khayyami och Joakim Skarph (finansiering), Hans Andréasson och Sara Varda St Vincent (regulatoriskt), Klas Wennström (fastighet), Johan Carle, Jens Agö och Daniel Kim (konkurrens) och Christian Hallberg (separationsfrågor).