28 mars 2011 - Uppdrag

Svensk Hypotekspension bygger upp en ny låneportfölj med stöd av lånefacilitet från DnB NOR Bank

Efter den lyckade värdepapperiseringen på 900 mkr av befintlig låneportfölj som Svensk Hypotekspension genomförde förra året pågår arbetet nu för fullt med att bygga upp en ny portfölj bestående av låneprodukten Hypotekspension® (lån med säkerhet i fastighet eller bostadsrätt, vilka löper med kapitaliserad ränta till dess låntagaren flyttar från sin bostad eller avlider), en lånetyp som internationellt är känd som ”equity release” eller ”reverse mortgages”.

DnB NOR Bank och Svensk Hypotekspension ingick den 18 mars 2011 ett avtal enligt vilket DnB NOR tillhandahåller en säkerställd lånefacilitet om total 1.500 mkr till ett nybildat specialbolag ägt av Svensk Hypotekspension. Lånefaciliteten kommer att under de närmsta åren användas för att bygga upp en låneportfölj i detta bolag inför en framtida värdepapperisering.

Svensk Hypotekspension företräddes av Mannheimer Swartling. Teamet bestod av André Andersson, Anders Erasmie, Carl Brodén, Daniel Wessner och Vilhelm Mann.