23 september 2010 - Uppdrag

Sveaskog och Smurfit Kappa tecknar miljardavtal

Sveaskog och Smurfit Kappa har ingått ett avtal som innebär att Sveaskog kommer att leverera cirka 2 miljoner kubikmeter massaved till Smurfit Kappas fabrik i Piteå. Avtalet är värt drygt en miljard kronor per år.

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag med fokus på försäljning av timmer, massaved och biobränsle. Företaget omsätter drygt 6 miljarder kronor och har cirka 720 anställda. Smurfit Kappa är Europas största producent av kraftliner (ytskiktet i wellpapp) och en av Piteås största arbetsgivare.

Sveaskog har rådgivits av Mannheimer Swartling. Ansvarig delägare på byrån var Martin Pekkari.