7 april 2014 - Nyheter om byrån

Studie av Mannheimer Swartling grund för bok om hållbar framgång

Nyckeln till hållbar framgång vilar i ett företags förmåga att utveckla sina medarbetare. Det hävdar Anna Jonsson, forskare och docent vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, som har studerat Mannheimer Swartlings företagskultur i syfte att identifiera förklaringar till varför, och hur, vissa företag lyckas bättre än andra. Resultatet av hennes forskning är sammanställt i en nyutkommen bok True partnership as true learning – knowledge sharing within Mannheimer Swartling.

Anna Jonssons forskning pekar på att de företag och organisationer som förstår att deras framgång är starkt kopplad till medarbetarnas utveckling är de som lyckas bäst på lång sikt.

- Många motiveras av att få utvecklas och lära sig, till exempel av mer erfarna kollegor. Att få bidra till ett företags lärandeprocess är också en viktig motivationsfaktor. Det är därför viktigt att skapa en kultur där medarbetarna naturligt delar med sig av sin kunskap, säger hon.

I en närstudie av Mannheimer Swartling har Anna Jonsson analyserat Mannheimer Swartlings lärandekultur, som bygger på en tradition av kunskapsdelning och lärlingssystem. Utbildning och lärande är en del av de dagliga arbetsuppgifterna för samtliga medarbetare och inte betraktas som en sidoaktivitet. Precis som andra framgångsrika företag har byrån insett att organisationens struktur och kultur måste stödja varandra.

- Jag tror att man kan lära sig mycket av hur man med tydligare struktur och en stark lärandekultur kan frigöra tid för utveckling och lärande för professionell utveckling och därmed hållbar framgång för organisationen, säger Anna Jonsson.

Anna Jonssons bok True partnership as true learning – knowledge sharing within Mannheimer Swartling är utgiven på Iustus förlag och finansierad av Tom Hedelius och Jan Wallanders stiftelse.

För mer information om boken vänligen kontakta Anna Jonsson, Organisationsforskare och docent vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, anna.jonsson@handels.gu.se.